Klik hier voor Ambacht Klik hier voor Middenbedrijf Klik hier voor Grootbedijf

Welkom

Al sinds 2007 assisteert uw Stand-In Bakker diverse bakkerijen met alle voorkomende werkzaamheden in de brood-en banketbakkerij.

Vaak verleent Stand-In bakker hulp bij plotselinge veranderingen in de levens van ondernemer en zijn team werknemers. Denk hierbij aan plotselinge arbeidsongeschiktheid door sport-of werkgerelateerde verwondingen, wijzigingen waardoor werkgever of werknemer meer tijd voor zichzelf nodig heeft.

Laat niet uw omzet hiervan de dupe zijn, maar neem contact op om te zien wat Stand-In Bakker voor u kan doen!

Ambacht Middenbedrijf Grootbedrijf